بس است دیگر از هوادار مایه نگذارید..

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹تیم دوباره نتیجه نمی گیرد، دوباره در هفته های پایانی از رسیدن به جام باز می ماند و دوباره از جایگاه واقعی خودش پله پله به پایین کشیده می شود و…. . 🔹قرار نیست صدا...

تبعات سنگین یک شکست همچنان ادامه دارد

🔹تساوی برابر سایپا شاید باور نکردنی ترین یا بهتر بگوییم غیرقابل قبول ترین نتیجه ای بود که بدست آوریم. 🔹برد برابر سایپا میتوانست خاطره تلخ شکست دربی را حتی برای لحظه ای از ذهن هواداران به باد فراموشی ...

۲۱ امتیاز از ۷ بازی

شاید زخم های هواداران التیام بخشد. ✍️ محمود فخرالحاج 🔹دربی تمام شد و به تاریخ پیوست اما مطمئن هستیم که تبعات آن در ادامه لیگ در ذهن بازیکنان و هواداران پا برجا خواهد بود. 🔹سخت است به این زودی ها این ...

آقای اسماعیلی دست مریزاد

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹وقتی بازیکنی با خودخواهی و غرور پنالتی تیمش را از دست می دهد و پس از آن دیگر تا پایان بازی از جریان بازی محو می شود نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. 🔹شاید بگوییم خب با...

امیدواریم ما برنده دربی باشیم

#یادداشت_روز 🔵 امیدواریم ما برنده دربی باشی ✍️ محمود فخرالحاج 🔹در بسیاری از دربی ها در چنین مواقعی که هر دو تیم در یک سطح و یک جایگاه قرار دارند دربی ها بیشتر سنگین و کسل کننده و بی روح تمام می شود، ...