تساوی باور نکردنی

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم 🖌 تساوی باورنکردنی شما باورتان می شود استقلال مساوی کند؟ شما باورتان می شود استقلال بدون گل زده به تساوی برسد؟ باورتان م...

عیارت را در آخر سال نمایان کن

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم   هر چند استقلال با ورود شفر از نظر روحی و روانی و حتی شیوه بازی تغییر بسیاری کرد اما انگار صدای منتقدان همیشه بالا...

هفته های آبی مان همچنان ادامه دارد

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖊 محمود فخرالحاج از قم هفته های آبی مان همچنان ادامه دارند..آنقدر خوشحالیم که باور کردنی نیست.. آنقدر سرمست و شادابیم که انگاری قرار نبود اینگون...

از خودی ها باید بیشتر ترسید

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖊 محمود فخرالحاج از قم جدیدترین موضوع این روزهای ما شده صمد مرفاوی و شده شکایتش به afc و شایعات احتمال حذف استقلال از آسیا..و این داستان همین طو...

جشنواره گل…یک بازی شاداب، یه بازی پرگل و یه ۹۰ دقیقه پرهیجان و د...

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖊 محمود فخرالحاج از قم 📘 جشنواره گل…یک بازی شاداب، یه بازی پرگل و یه ۹۰ دقیقه پرهیجان و دیدنی به این میگن اون تیمی که همه از آن می ترسند.....

روزهای خوب ادامه دارم آرزوست

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان 🖊 محمود فخرالحاج از قم چه روزهای خوبیست این روزها..چه هفته های شادابیست این هفته ها.. از روزی که روی نیمکت تغییراتی داده شد استقلال انگاری از ای...