با هوادار روراست باشید

🔹هوادار از این حرفهای دو پهلو و از این عملکردهای بی هدف به سطوح آمده است.. 🔹از این همه پنهان کاری هایی که می دانیم روزی روزگاری عیان خواهند شد اما آن روز دیگر نه خبری از فتحی است و نه خطیر.. همچنان ک...

استقلال جای ستاره هاست

🔹آخر چند بار در طول فصل های متعدد و پشت سرهم به دلایل بی کفایتی و بی تدبیری مدیران و مسئولان باشگاه ستاره هایی که با هزار دردسر جذب شان کرده ایم و در طول یک فصل برایمان مثمرثمر بوده اند به راحتی آب خ...

یکی میخواهیم مثل تیام

🔹هرگز حق ندارید هواداران را بخاطر یادآوری مامه تیام و فراموش نکردن آن مؤاخذه کنید، هوادار همچنان از گل نزدن مهاجمان تیم محبوبش به ستون آمده است و حق دارد که مهاجمی را از باشگاه طلب کند که یک گلزن حرف...

او مهاجم خوبمان خواهد شد؟؟؟

🔹متاسفانه در طول چند فصل گذشته آمار ورودی ها و خروجی های خط حمله تیم محبوبمان از تعداد انگشتان دو دست هم بالا رفته است. 🔹وقتی امیدمان از جذب مهاجمان داخلی مأیوس می شود پناه می بریم به مهاجمان خارجی.....