امیدوار باشیم خیلی دیر نشده باشد

🔹قرار نیست پس از این مطلب همه چیز درست شود، همه چیز گل و بلبل شود و اوضاع به یکباره ۱۸۰ درجه فرق کند. 🔹اما اگر قرار بر سکوت باشد و ننوشتن این یعنی خیانت آشکار به تیمی که خالصانه هوادارش هستیم، آن هم ...

یکی می آید یکی می رود اما شیوه مدیریتی تغییری نمی کند...

🔹باز شایعات گسترش پیدا کرد، باز زمزمه هایی و شوری به پا گرفته برای رفتن فتحی. 🔹درست همین زمزمه ها موقع رفتن افتخاری هم به گوش رسید، آنقدر شایعات گسترش پیدا کرد تا بالاخره به حقیقت تبدیل شد. 🔹چقدر همه...

استقلال محبوب من چه بر سرت آورده اند؟!

🔹چه کسی بیشتر از همه دلش برای استقلال می سوزد جز هوادار؟! 🔹چه کسی پس از یک شکست تلخ و ناراحت کننده از فرط غصه و اشک تا صبح خواب به چشمانش حرام می شود و حتی نای ایستادن روی پاهای خودش را ندارد به غیر ...

خوب بودن به تنهایی برای بردن کافی نیست

🔹هر چقدر بگوییم که برتر از قرمزها بودیم وقتی نتیجه را می بینیم چیزی دیگری را نشان مان می دهد.. وقتی می گوییم توپ و میدان بیشتر از آن ما بود وقتی تیم خوشحال و برتر میدان را می بینیم چیزی دیگری به ذهن ...

استقلال دربی را به خودش باخت

🔹از دست دادن پنالتی را چه می گویید؟ 🔹وقتی خودمان نمی توانیم توپ را به گل تبدیل کنیم 🔹قرار بود شروع بردهایمان از دربی باشد. 🔹قرار بود یک دربی خاطره انگیزی را بسازیم. 🔹قرار بود دیگر حسرت ها را کنار بگذ...