سخت شدن تشخیص دوست از دشمن

🖌 استقلال محبوب من؛ سخت شدن تشخیص دوست از دشمن ✍️ محمود فخرالحاج 🔹سخت است بنویسم که آرامش تو را از خدا می خواهم وقتی می دانم و مطمئن هستم که خیلی ها در درون تو و خیلی های دیگر در دور و بر تو در حال ب...

کمی بیشتر خویشتن دار باشیم

#چند_کلام_با_شما 🖌 کمی بیشتر خویشتن دار باشیم چون جواب ابلهان خاموشی ست ✍️ محمود فخرالحاج 🔹یاد بگیریم و متوجه باشیم که قرار نیست روی هر تیتر و مطلب و خبری در هر نشریه یا خبرگزاری یا هر کانال مجازی خی...

چند کلامی با محمد نوری فر

🔹آقای نوری فر عزیز؛ حق بدهید که هوادار ناراحت است، حق بدهید که هوادار خسته شده است، حق بدهید که هوادار تنها یک نور امید از تیم محبوبش می خواهد. از آن روزی که از باشگاه رفتید تاکنون، به جز یک قهرمانی ...

آری هوادار گناه داره !!!!

🔹آقای خطیر شما را به خدا با این پست ها دل هوادار را بیشتر از این خون نکنید. 🔹هوادار خسته است، با کوچکترین عملی، عکس العمل و واکنش نشان می دهد و این می تواند مانند مخزن باروتی باشد که با یک جرقه، یک چ...

از خیر سوپر جام گذشتیم

🔹بیش از یکسال است که بخاطر انجام ندادن سوپر جام و رأیی که بالطبع بخاطر حاضر نشدن یکی از تیم ها به ضررمان صادر شد، باعث شد که صدای هواداران به هر دلیلی بلند شود و تبدیل به اعتراض های فراوان شود. 🔹مدیر...