هر کاری می کنید تیم محبوبمان را به جایگاه اصلی اش برسانید...

🔹سخت ترین و نفس گیرترین دوره برای هر تیمی دوره نقل و انتقالات آن است، دوره ای که در طی چند فصل گذشته آنقدر در آن حرف و حدیث و راست و دروغ رد و بدل می شود که تا پایان یافتن دوره جان بسیاری را به لب می...

برای رحمتی که می خواهد همچنان باشد

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹سخت و غیر قابل قبول است که از بازیکنی بخواهیم حتما دیگر بازی نکند و خداحافظی کند. 🔹هرگز منظقی نیست که بخواهیم فشارهای خود را وارد کنیم که کاش رحمتی همچنان در استقلال م...

نوشدارو پس از مرگ سهراب

🔹شفر رفت و حرفهای ناگفته زمان خودش شروع به بازگو شدند. 🔹کاش این حرفها در زمان خودش بیان می شد.. شاید عده ای بگویند که نمی شد آن زمان این فایل ها و این ناگفته ها بیان می شدند و باعث اغتشاش و ناآرامی د...

هوادار آب شدن تیمش را می بیند

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹به هوادار چند بازی می توان گفت که صبوری کند؟ 🔹به هوادار چند فصل می توان گفت دندان روی جگر بگذارد؟ 🔹به هوادار چند سال می توان وعده درست شدن تیم داد و هر فصل آب از آب تک...

به نمایندگی از همه هواداران آبی ایران

#یادداشت_روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹هرگز فکر نکنید که چقدر تعداد این هواداران یا آدم هایی که این وقت صبح جلوی درب باشگاه اجتماع کرده اند اندک است. 🔹هرگز فکر این را هم نکنید که بخواهید باز هم با حمایت چند...