هرچه بود لایق شکست نبودیم

📝یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای کانال و سایت آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج 🖌هر چه بودیم لایق شکست نبودیم اولین بازی آسیایی استقلال سخت و سنگین تمام شد..شاید شفر فکر می کرد این بازی هم مانند بازیهای لیگ ...

بردهای ادامه دار

#اختصاصی_آبی_پوشان ✍️ نوشته: محمود فخرالحاج هفته پیش که در اصفهان شکست خوردیم داد و بیداد و اعتراض خیلی ها بلند شد، یک آن دلمان برای شفر سوخت چون این تیم را خودش نبسته بود و در نیمه راه تحویل گرفته ب...

باختیم، در بد زمانی هم باختیم

#اختصاصی_آبی_پوشان ✍️ قلم: محمود فخرالحاج نباختیم و نباختیم و وقتی شکست خوردیم که تمام امیدهایمان ناامید شد..در بهترین زمانی که می شد به رده سوم صعود کرد روی دو غافلگیری دوگل خوردیم و بازی را واگذار ...

طعم شیرین فینالیست شدن

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ قلم: محمود فخرالحاج هر چند برای تیم بزرگ استقلال که حضور در فینال را به اندازه انگشتان دو دست هم تجربه کرده است حضور دوباره در فینال نباید زی...

این است استقلال دوست داشتنی ما

📝 یادداشت هواداری؛ اختصاصی برای سایت و کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم چقدر زود می شود روزهای سخت و طاقت فرسا و ناراحتی را به باد فراموشی سپرد اگر تیم محبوبت استقلال باشد..استقلال تیم محبوب م...