هوادار را به چیزی که قرار نبود بشود امیدوار کردند...

🔹نه تنها هوادار بلکه اصحاب رسانه و اهالی فوتبال هم از این خبرهای ضد و نقیض و داستان های تکراری مذاکره با بازیکنان بدون تیم فصل گذشته خسته شده اند. 🔹یکماه تمام مذاکره با جباروف برای بازگشتش راست یا در...

حال استقلال مان خوب نیست

🔹جمله ای که دیدن و شنیدنش هرگز تعجب برانگیز نیست و عجیب هم نیست، اتفاقا اگر کسی خلاف این جمله را مدعی شد باید به گفته اش شک کرد و از او دلیل گفته اش را خواست تا اثبات کند. 🔹آری باور کنید حال استقلال ...